top of page

OM OSS

Lindland Byggprosjektering AS er et frittstående rådgivende ingeniørfirma innen bygge- og anleggsteknikk. Firmaet ble etablert høsten 2010 og har i dag fire ansatte.

Vi har lang og bred erfaring fra prosjektering av de fleste typer bygg og anlegg (RIB), samt veibruer, kaikonstruksjoner og andre konstruksjoner. Spesialområder som tilstandsanalyser av betongfasader og konstruksjoner, lang erfaring med dykkerinspeksjoner og registrering av skader under vann i forbindelse med bru-og kaikonstruksjoner.

Firmaet kan tilby tjenester innen følgende fagområder:

- Ansvarlig søker (SØK)
- Bygge- og anleggsteknikk (RIB)
- Bygningsfysikk og energiberegning (RIByfy og RIEn)
- Uavhengig kontroll (UAK)

- BIM-koordinator (BIMK)
- Prosjekteringsledelse
- Tilstandsanalyser av betong

- Vi kan levere brannteknikk (RIBr) og geoteknikk (RIG) via innleide foretak.

bottom of page